Adaletin zıttı olan zulüm haksızlık etmek adaletsiz davranmak ve hakkını vermemek demektir. Aslında herhangi bir şeyi yerli yerinde kullanmamakta zulümdür. yani zulüm ister fazla, isterse eksik olsun, herhangi bir şeyin kendine ait olan yerin dışında başka bir yere konulması anlamındadır. ayrıca Bu kelimenin, maksadı aşmak, Hakkı teslim etmemek ve haddi tecavüz etmek anlamlarına da gelir.
Yüsra
0 0