Yantralar - Gökkurt Sözlük
matematiksel hesaplamalar ve astrolojik gözlemlerle yapılan semboller uygulamasıdır. Bütün kadim topluluklarda kullanılmıştır. Aynı zamanda Osmanlı döneminde padişahların gömleklerinde yer almaktadır.
Gezegenlerin konumları ve açıları baz alınarak yantralar doğum haritasına göre hazırlanır.
Sri Yantra, yantraların içinde en önemli olanlanlardan biridir. Eğitim, Bilgelik ve refah getirir. Sri yantra aynı zamanda saf enerjinin kaynağı olarak geçtiği için enerjinizi artırır.
Çizileceği zaman Güneş ve Ay'ın uyumlu olması önemlidir.