Utu - Gökkurt Sözlük
Utu, Sümer güneş tanrısıydı. Her gün geri dönen ve insanlığın yaşamını aydınlatmak için geri dönen ve aynı zamanda bitkilerin büyümesini sağlayan sıcaklığı sağlayan güneşin parlak ışığını temsil etti. Sümer geleneğinde, bir testere bıçağı ve ateşli ışınlarla temsil edildi. Utu, ay tanrısı Nanna'nın oğlu ve aşk-savaş tanrıçası İnanna'nın ikiz kardeşiydi. Utu'nun E-babbar veya Beyaz Saray olarak adlandırılan başlıca tapınağı Sippar'daydı. Utu kültü çok eski zamanlara kadar sürülebilir. Sakallı ve uzun kollu olarak tanımlandı ve şafakta cennetin kapılarından çıkıp gökyüzünde günlük bir yolculuk yaptığı düşünülüyor. Gökyüzündeki yolculuğu sırasında her şeyi gördü. Bu yüzden Utu, hakikat ve adalet tanrısı olarak biliniyordu. İyiliğin koruyucusu ve kötülüğün yok edicisi olarak, kişiliğinde savaşçı bir yönü de vardı. Utu'nun ana işlevi, Sümerler için adalet, hakikat ve doğruluk önemli olduğundan, ahlaki düzeni denetlemekti. Kızı, rüyalarla ilişkili birkaç tanrıçadan biri olan Mamu'ydu.