Unkapanı - Gökkurt Sözlük
Unkapanı (Un terazisi ) semti, ismini buğday ve ekmekle olan bağlantısından almıştır. Büyük Konstantinos döneminde İskenderiye'den gemilere yüklenen buğdayların kente getirilip tartıldığı yer Unkapanı'dır.