Uluğ Bey - Gökkurt Sözlük
Sultan, matematikçi, astronom ve müneccim Uluğ Bey, Timurlenk’in torununun oğluydu. Dönemindeki bütün gökbilimcileri gibi, bir müneccimdi. En meşhur kehaneti de kendisiyle ilgiliydi : Kendi falına bakmış ve büyük oğlu Abdüllatif tarafından öldürüleceğini görmüştü. Uluğ Bey onunla ilişkileri kesti, küçük oğluna yakınlaştı. Ama sonunda gördüğü başına geldi : Hac yolunda oğlu Abdüllatif tarafından öldürüldü!