Hücrelerin kuralsız ve sınırsız çoğalmaları sonucunda oluşan kitle.
1yüz
0 0