Teyren - Gökkurt Sözlük
Tek ayaklı, tek kollu, tek elli, tek bacaklı ve tek ayaklıdır. Tek gözlüdür ve o gözünü de uzun kirpikler örter. Gözüne göründüğü kişinin sahibi olur ve o ne istiyorsa yapar fakat karşılığında onun ruhunasahip olur. Bu yönüyle Faust’taki Mefisto’yu (İblisi) andırır.