Teşkilat-ı Mahsusa - Gökkurt Sözlük
Süleyman Askeri Bey tarafından II. Meşrutiyet döneminde 1913-1918 yılları arasında kurulan ve faaliyet gösteren istihbarat ve propaganda teşkilâtıdır. Panislamizm ve Türk Turan Birliği siyasetinin yürütülmesinde kullanılan sistemdir. Teşkilâtlanmanın, İttihat ve Terakkî Cemiyeti içinde Enver Bey (Paşa) liderliğindeki askerî ağırlıklı kanadın güçlendiği bir dönemde yapılmasının bir neticesi olarak örgütlenme de askerî karakter kazanmış ve Enver Bey’in denetimi altında gerçekleştirilmiştir. Sembole veya armaya sadece kullanılan silah üzerinde rastlanılmıştır ve tam olarak Teşkilat-ı Mahsusa'ya ait olduğu bilinmemektedir.