Tatay Han - Gökkurt Sözlük
Kasırgalara, fırtınalara, tayfunlara ve burgaçlara sebep olur. Atı yıldırıma dönüşür. Uluğ Kayın’ın
dibindeki Yaşam Suyu’na bekçilik yapar. 77 Kuzey Tanrısının temsilcisidir. Sembol rengi Kara’dır.