Tabu - Gökkurt Sözlük
Tabu sözcüğü dünyadaki birçok dile Polinezya dilinden geçmiş olup korkunç, yasak, kutsal anlamlarını barındırmaktadır. Freud, tabu sınırlarının din ve ahlâkla aynı olmadığını söyler. Buna göre inançlardan farklı olarak tabunun işleyişinin herhangi bir mantığa dayanmadığından bahseder. Toplum arasında başkanlar, krallar bir tabuydu ve onlarla göz göze gelmek bile öldürülmeye, lanetlenmeye yeterdi. (Muhtemelen Kral Midas'ın altın elleri miti de bunu konu edinmiştir) Bu yüzden kendisinin Tanrı tarafından görevlendirildiğini iddia eden kral, halkın korkuyla karışık sadakat ve sevgisine güvenebilirdi.