Kendi grubunun veya davasının üstünlüğüne veya hâkimiyetine olan irrasyonel inanç.
1yüz
0 1