Siyon Katır Birliği - Gökkurt Sözlük
(Zion Mule Corps) adıyla oluşturdukları birliklerle, İngiliz komutası altında, Çanakkale'de Osmanlı'ya karşı savaştıkları pek bilinmiyordu. Başlarında Ze'ev Jabotinsky vardı bu birliklerin. Yahudiler yalnızca Çanakkale'de değil, 1917'de İngiliz ordusu Kudüs'e girdikten sonra kurdukları birliklerle, İngiliz komutasında Osmanlı ordusuyla savaşmışlardı.. Osmanlı sadece dindaşı olduğu Araplarca değil, beş yüz yıl topraklarında huzur içinde yaşayan Yahudilerce de vurulmuştu.