Şeyh Said İsyanı - Gökkurt Sözlük
Nakşibendi tarikatına mensup Şeyh Said, 13 Şubat 1925'te Palu'da isyan ederek Darahani'ye saldırmıştı.

Kürtlerle ilgili araştırmalar yapan ve onlara sempatisi olan Martin van Bruinessen şu yorumu yapar :
"1925 yılı Şubat ayında Türkiye'de, Kürdistan'ın geniş bir bölgesinde isyan çıkmıştı. İsyanın tanınmış önderi, yerel etkisi olan, Nakşibendi tarikatına mensup Şeyh Said idi. Bu isyandan amaç, İslam ilkelerinin çiğnenmiş olduğu modern Türkiye'de bir Kürt devleti kurmaktı.. İsyanı başlatan, Şeyhin etkisini kullanarak güçlü bir akım başlatmayı amaçlamış siyasi bir örgüttü. Ancak Şeyh Said sadece bir sembol değildi ; kendisi, isyanın önderliğini de üstlenmişti.."

Mart ayının ortalarına doğru durum isyancıların aleyhine dönmüş ve 15 Mart'da Şeyh Said ve yanındakiler Varto yakınında yakalanmışlardı.

Başta Şeyh Said olmak üzere ölüme mahkum edilenler 14 Nisan'da Bitlis'te idam edilmişlerdi. Bunlar arasında Cibranlı Yarbay Halit ve Yusuf Ziya da vardı. Askeri harekat 3 Mayıs'a kadar sürmüştü