Şeker - Gökkurt Sözlük
"Şeker" sözcüğü, Sanskritçe "çakıl" ya da "kum" anlamına gelen "sharkara / sakkhara"dan kaynaklanır ve "ufaltılmış parça" anlamına gelir. Bununla, özsuyunu sıkıp ele geçirmek için şekerkamışını parçalayıp ezmek kastedilmektedir. Bu gıdayı Batı'ya aktaran Arapların dilinde "sükker" halini alan terim, çeşitli değişikliklerle Batı dillerine geçmiştir. Yunanca "sakharozi", Latince "saccharum" gibi..
Şekerkamışının anavatanı Güneydoğu Asya'daki Melanezya'dır.