Şah Yolu - Gökkurt Sözlük
İlk Çağda, Şah Yolu, Orta Çağın, Çin'le Bizans arasındaki İpek Yolu gibi, dünyanın en uzun ulaştırma yollarından biriydi. Bu Şah Yolu, Ege denizinde Milet, Efes limanlarından başlar, Lidya'yı, Frigya'yı, Kapadokya'yı, Torosları geçerek ; Klikya, Suriye, Mezopotamya üzerinden İran'a ulaşırdı. İran İmparatorluğu başkenti olan Astahar-Persepolis'e varırdı. İran'dan, Hindistan'a da gidilebilirdi karadan. Nitekim Büyük İskender, bu yolu izledi.