reeder teknoloji | Gökkurt Sözlük
2009 yılında e-kitap okuyucusu ile pazara giriş yapan reeder teknoloji her türlü teknoloji ürününün, bilgisayar, giyilebilir teknoloji ürünleri, video ve televizyon, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, haberleşme iletişim, ses, görüntü ve bilgi kayıt, nakil transferi, kopyalanması yansıtılmasına yarayan ürünler ve parçaları, bilgi işlem cihaz ve ekipmanlarıyla elektrik, elektronik, mekanik, pnomatik sistemlerinin üretimi montajı, alımı, satımı, ithalati, ihracatı, kiralanması, dağıtımı ve teknik servisi, araştırma, geliştirme, yenilik ve inovasyon faaliyetleri yürütmek, ar-ge ve yenilik yoluyla teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktır.

şirketin toplam çalışan sayısı 31.12.2022 itibarıyla, 357’si mavi yaka ve 341’i beyaz yaka olmak üzere toplam 698’dir.