Psikodramanın Temel Ögeleri - Gökkurt Sözlük
Psikodramanın beş temel ögesi vardır:

•Sahne (Psikodramanın geçtiği yer, mekanın nasıl kullanılacağına protagonist karar verir)

•Protagonist (Kendi yaşantısını getiren kişi, baş oyuncudur)

•Yönetici/Terapist (Psikodramanın tüm aşamalarından sorumlu olan yöneticidir. Bireylerdeki yaratıcılığı, spontanlığı ve eylemi harekete geçirir. Yön verici ve yorumlayıcıdır)

•Yardımcı Egolar (Protagonisttin yaşantılarında ve ruhsal sorunlarının oluşumunda yeri olan kişileri canlandırmak üzere seçilen grup üyeleridir)

•Grup (İzleyicilerle birlikte gruba katılanların tümü)