prof. dr. mehmet talât teki̇n | Gökkurt Sözlük
kocaeli'nde doğdu (1927). öğrenimini i̇stanbul üniversitesi türk dili ve edebiyatı bölümünde tamamladı, birçok lisede öğretmenlik yaptıktan sonra istifa edip tdk'de dilbilgisi uzmanı olarak görev yaptı.
sonraki yıllarda california üniversitesinde yazdığı a grammar of orkhon turkic teziyle doktorasını kazandı ve bir süre daha amerikada kalıp i̇ndiana ve california üniversitelerinde türk dili ve edebiyatı bölümlerinde öğretim üyeliği yapmıştır.
1970'li yıllarda türkiye'ye dönen tekin, hacettepe üniversitesinde öğretim üyeliğine başladı.
ana türkçede aslî uzun ünlüler adlı teziyle doçent ünvanını kazandı.
volga bulgar kitabeleri ve volga bulgarcası adlı teziyle profesör ünvanını kazandı.
2015'te hayatını kaybetmiştir.

bazı eserleri şunlardır:
türk dilleri - giriş (talat tekin ve mehmet ölmez)
orhon türkçesi grameri
türkoloji eleştirileri
irk bitig: eski uygurca fal kitabı
tuna bulgarları ve dilleri

doğrudan yetiştirdiği öğrencilerin yanı sıra makaleleri ve kitaplarıyla bütün türkoloji öğrencilerinin öğretmeni olmuş, a grammar of orkhon turkic ile de türkiye dışında en çok tanınan, okunan türk dilci olmuştur.