Physalia Physalis - Gökkurt Sözlük
Atlantik, Hint, Pasifik Okyanuslarında veya Karayipler’de su yüzeyinde ve kıyıya yakın yerlerde yaşayan dünyanın en tehlikeli denizanası olarak bilinen “Physalia physalis” nematosist zehiri adı verilen bir maddeyi vücudunda barındırır; öldüreceği kişiyi seçene kadar.
Bu zehri genelde küçük canlıları felç edip öldürmek için kullanır.

Physalia physalisler insana dokunduğu an ona müthiş bir acı verse de nadiren öldürüyor.