peygambere küfretmek | Gökkurt Sözlük
ebû hanife ve tâbileri, i̇mam şafii, i̇mam ahmed b. hanbel ve i̇mam mâlik gibi i̇slâm hukukçularının büyük çoğunluğuna göre, hz. peygamber'e söven kimse dinden çıkar ve öldürülmesi gerekir. diğer peygamberlere söven de dinden çıkar ve öldürülür (i̇bn teymiyye, es-sârimü'l-meslûl, nşr. muhammed muhyiddin abdülhamid, mısır 1960, s.512, 565).
tek bir dinden bahsetmeksizin, bütün dinlere yapılan bir saygısızlıktır.
eh tabi bir akıl hastası değilsen eğer.