Perişan Baba | Gökkurt Sözlük
19. asrın meşhur Bektaşîlerindendir. Maruf Bektaşî babası Türabı'ye intisap etmiş ve hayatının mühim bir kısmını Kırşehrin’de Hacı Bektaş dergâhında geçirmiştir. Babalık icazetnamesi aldıktan sonra İstanbul’a gelen ve Kazlıçeşme’de Eyrek Baba dergâhını uyandıran Perişan, 1283 (M. 1866) de vefat etmiş ve mezkûr dergâha defnedilmiştir.