Öz - Gökkurt Sözlük
Öz(Quintessence)(Hermetik Işık Mührü), dört maddi unsurun çökeltildiği altta yatan manevi özdür. Öz(manevi zemin) fikri, Aristoteles'ten beri bilimde yaygın olarak kullanılmaktadır. Öz veya eter, birçok kültürde ruhsal gelişimin merkezinde yer alır. Aynı zamanda astral ışık veya kollektif bilinçdışı ve "parlama" anlamına gelen Sanskritçe bir kelime olan akasha olarak da bilinir. Genellikle simya sentezi veya Hermetik Mühür olarak adlandırılan bu sembol, kare, daire ve üçgenin maddi bedenin ve ruhun simgeleri olduğu eski Pisagor felsefesine geri döner. Simyasal dönüşüm için gerekli olan elementler (civa, Tuz ve Kükürt)'tür. Atalanta Fugiens'te şöyle yazılmıştır, "erkek ve kadını bir daire yapın; oradan bir kare;dolayısıyla bir üçgen;bir daire oluştur ve Felsefe Taşı'na sahip olacaksın," bir oktav ve altın bir dikdörtgen oluşturmak için gizli bir geometrik formüldür. Süleyman'ın Mührü, Ateş ve Su'yun birleşmesinin, karşıtların birleşmesinin, Yukarı ve Aşağı, Erkek ve Dişi'nin bir sembolüdür. Bu Birlik Bilincini temsil eder. Ateş, Su, hava ve Toprak bu sembolde bulunur. Beşinci unsur veya Öz, gizlidir diye ima edilir.