Orun | Gökkurt Sözlük
anlamlar
Makam, mevki:
sandığın bir orun imiş can-sitan senin / Yer dediğin cihan yutucu ejdehâ imiş (Lâmiî Çelebi – T. S.).

köken
(Eski Türkçe)
1. Özel, yer. Önemli bir görevlinin çalıştığı yer, makam.
2. Gizli, habersiz.
3. Huy, yaratılış.