Ömer Seyfettin - Gökkurt Sözlük
Bu güzel insan yalnızca 36 yıl gibi kısa sayılabilecek bir ömür sürmüştür. Yazarlık hayatına şiirle başlayan Ömer Seyfettin 36 yıllık hayatı boyunca 163 hikâye, 140 makale; deneme, hikâye, piyes ve destan türlerini kapsayan 25 tercüme, 89 şiir, 25 mensur şiir, 51 fıkra, 15 mektup, 3 piyes ve tamamına ulaşılamamış hatıraları  ile hacimli bir külliyat vücuda getirmiştir. Çeşitli türlerde kaleme aldığı onlarca yazısı onun çok iyi bir okur olduğunun da ispatı niteliğindedir.