Okuyup Üflemenin ve Muskanın Hükmü Nedir? - Gökkurt Sözlük
Soru: Okuyup üflemenin ve muskanın hükmü nedir?

Cevap: Okuyup üfleme, Kur'ân ile veya Allah'ın esmâu'l-husnâsı ile meşru' dualarla ve bu mâhiyetteki şeylerle olursa meşrû'dur.

Bununla birlikte onların sebep olduğuna; zarara, faydaya ve şifâya yalnız Allah'ın mâlik olduğuna i'tikâd etmelidir.

Nitekim Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur:
İçeriğinde şirk olmadıkça okuyup üflemekte sakınca yoktur.

Hz. Muhammed başkalarına okuyup üflemiş ve (talep etmeksizin) kendisine okunup üflenmiştir.

Yasaklanan okuyup üfleme ilim ehlinin de açıkça belirttiği zikrettiğimiz şartlara muhâlif olan okuyup üflemedir.

Muska takmaya gelince, bu konuda vârid olan hadîslerin umûmundan dolayı ister Kur'ân'dan olsun ister başka şeylerden câiz değildir..