Obsesif Kompulsif Bozukluk - Gökkurt Sözlük
Obsesif kompulsif bozukluk (OKB); saplantı (obsesyon) ve istenç/irade dışı oluşan, benliğe yabancı, bireyi rahatsız eden, bilinçli bir çaba ile zihinden atılamayan, direten bir şekilde yinelenen imge, dürtü ya da düşüncelerdir. Kompulsiyon; saplantılı düşünceleri düşünmemek için, rahatlatmak için yapılan davranışlardır. Kişi bu durumla karşılaştığında önce obsesyonunun yarattığı düşünceyi zihninden atmakla başlar. Ancak bu durum kompulsif davranışların çoğaldığı düzeye geldiğinde yapılan davranış kişiyi rahatsız eder.