Nihilizm (Hiççilik), felsefede "varlığı inkâr etme öğretisi" anlamına gelirken; siyasette ise bütün politik, ekonomik ve toplumsal kurumları temelinden yok ederek devrim yapmayı amaçlayan ideolojilere ışık tutar.
1yüz
0 0