Nef'i de ; "Türk'e Hak çeşme-i irfanı haram itmiştir" ( Tanrı Türk'e irfan pınarını yasaklamıştır) diye yazar.
1yüz
0 0