Nammu - Gökkurt Sözlük
Nammu, ilk tanrılar An'ı (gök tanrısı) ve Ki'yi (yer tanrıçası) ve daha birçok eski tanrıyı doğuran oydu. Nammu aslen dünyanın başlangıcı ve ana tanrıçalardan biri olarak ilkel denizin kişileşmesiydi. Adı, Sümer kültüründe yeraltından gelen ve dinsel, bereketli özellikleri olan tatlı su (engur) ile aynı semboldür. Ayrıca su tanrısı Enki'nin annesi olduğuna inanılıyordu. An ve Ki'nin birliği, cennet babası An'ı yeryüzü ana Ki'den ayırmaya devam eden Enlil'i (hava tanrısı) üretti. Nammu ayrıca "dağların hanımı" olarak da biliniyordu. Birçok şiirinde, daha sonra hayata geçirilen kilden bir heykelcik yaparak insanlığı yarattığı söylenir. Yedi tanrıça, insanlığın doğuşu sırasında Nammu'ya yardım etmek için hazır bekledi. Sümer şiirine göre, tanrıça Ninmah bir ebe gibi davranırdı.