Mustafa Celaleddin Paşa - Gökkurt Sözlük
Asıl adı Constantin Borzecki olan Mustafa Celaleddin Paşa Lehistanlıdır. 1848 ihtilalinin başarısızlığa uğraması üzerine Türkiye'ye sığınır, İslamiyeti kabul eder ve orduya alınır. Harita çizimindeki ustalığı bu görevlendirmede etkili olur. Latince, Fransızca, Almanca, Rusça bilen aydın bir okuryazardır. Sığındığı ülkeye yürekten bağlı kalır. Ünlü şair Nazım Hikmet'in de büyük dedesidir..
Nazım Hikmet onunla ilgili bir şiirinde ;
"Göğsümü kabartmıyor değil
Dedelerimizden birinin Lehli oluşu..." der.