Müphem - Gökkurt Sözlük
Anlaşılmaz. Belirsiz. Açık olmayan. İdraktan yoksun olan.
Dilimize Arapçadan geçen kelimenin kökünün, hayvan gibi aptal olma mânasına gelen behimiyet kelimesinden geldiği rivayet ediliyor.