Münkir - Gökkurt Sözlük
1. Reddeden, kabul ve îtiraf etmeyen (kimse): Sen münkir-i müddeâ değillsin (Muallim Nâci).

2. din. İslâm dînindeki îman esaslarını inkâr eden, inanmayan (kimse), îmansız, inkârcı. Karşıtı: MÜMİN: Yine sordum çiçeğe tamuya girer misin / Çiçek eydür ey derviş ol münkirler yeridir (Yûnus Emre’den).

köken
(Arapça)