Misket - Gökkurt Sözlük
(Sözlüklerde Fransızca olarak gösteriliyorsa da kökü kesin olarak belli değildir, Arapça kaynaklı bir kelime olabilir)

1. Mermi ve bombaların içinde bulunan saçma şeklindeki küçük kurşun veya demir tânecikleri.

2. Çocukların oynadığı bir çeşit bilye.

3. Eskiden kullanılan geniş çaplı, uzun ve ağır bir cins tüfek.

4. Halk ağzı. Ankara çevresinde oynanan bir halk oyunu.