An itibariyle bugün genel başkanı olan Aykut Edibali’yi kaybetmiş olan partidir.

Tanım: Aykut Edibali önderliğinde kurulmuş olan Milliyetçi-Muhafazakar bir siyasi partidir.
ayıboğan
0 0
Yeniden Milli Mücadele Hareketi’ni temsil eden partidir.
ayıboğan
0 0