"Şarap içilen yer" anlamındaki meyhaneler ; ruhsatlı olan "gedikli" ve ruhsatsız olan "koltuk" meyhaneleri olarak ikiye ayrılırdı.
Seçkin kişiler gedikli meyhanelere, avam takımı ise koltuk meyhanelerine giderdi..
1yüz
0 0