Metatron Küpü - Gökkurt Sözlük
Metatron Küpü, evrendeki enerji yolculuğunu ve evrendeki dengeyi temsil etmesi amaçlanan bir semboldür.Tüm Platonik Katılardan oluşur, ancak on üç başmeleği temsil etmek için on üç daireye sahiptir (merkezde Metatron'un dairesi ile). Tüm daireler aynı zamanda kadınsı ve eril olanı birbirine sıkı sıkıya bağlı olarak temsil eden ve evrendeki her şeyin diğer her şeye bağlı olduğunu gösteren düz çizgilerle birbirine bağlıdır. Bir ipi çekerseniz, bu her şeye yansıyabilir; Kelebek Etkisi fikri gibi. Küp aynı zamanda enerjinin evrende nasıl aktığının bir temsilidir. Başlangıç ​​noktası Metatron'un koruduğu hayat ağacı (veya tanrının tahtı) olsa da, enerji onun ve diğer başmelekler aracılığıyla tüm yaratılışın en uzak noktasına doğru hareket eder.