Meknuni | Gökkurt Sözlük
Niğde’nin Bor kazasında doğmuştur. Niğde’de meşhur bir aile olan Battalzadeler’in hizmetçisi idi. Bir müddet ziraatle de meşgul olmuştu. Zamanının en iyi saz şairlerindendi. Güzel saz çalardı. Hoşsohbet, lâtifegû bir zat idi. Bütün eserleri rindane ve kalenderane idi. Pek çok şiirleri zayi oldu. Tahminen H. 1297 ile 1300 seneleri arasında vefat etti.