MARUF
a-r-f (عرف)'den alınmış olup kök anlamları arasında ;
işleri düzenlemek,
atın yelesini kırkmak,
çok koku sürünmek,
kokusu güzel olmak ve kavmin reisi, başkanı olmak, bilmek,
idare etmek,
İtiraf etmek,
ikrar etmek,
Sabretmek,
koku sürünmeyi terketmek gibi hem müspet hem de menfi anlamlara gelmektedir. Aynı kökten gelen ve ismi fail olan arîf kelimesi kavmi temsil edip, idare etmesi sebebiyle kavmin reisi, seyyidi anlamına gelmektedir
Yüsra
0 0