2 Ağustos 1926 tarihinde ''Bozkurt'' adlı kömür taşıyan yük gemisi ile Fransız yolcu vapuru ''Lotus''un çarpışması sonucu ortaya çıkan dava.
Bozkurt şilepi batar, Lotus hasar görür ama suyun yüzünde kalır.

Batan geminin sahibi Nef'i Bey, Fransızlardan uğradığı zararın karşılanmasını isterken, Lotus'un sahibi "Mesajeri Maritim" şirketi de gemilerinin uğradığı hasarın ödenmesi gerektiğini ileri sürer. Her iki taraf kazadan birbirlerini sorumlu tutar.

Türkiye'yi Lahey Adalet Divanı'n da Mahmut Esat Bey temsil eder. Dava 7 Eylül 1927 tarihinde Türkiye lehine sonuçlanınca, soyadı kanunu çıktığında Mustafa Kemal Atatürk, Mahmut Esat Bey'e ''Bozkurt'' soyadını verecektir.Devamını okuyayım...
1yüz
0 0