Liman Kalesi - Gökkurt Sözlük
Bu kalenin ilk kez kimin tarafından yapıldığı hakkında tam bir bilgi yok. Tarih boyunca çeşitli isimlerle anılan bu kale Neon Kastron, Ceneviz Şatosu, Pers Kalesi, St.Pierre/St.Peter/St.Petros Kalesi, Liman Kalesi, Ok Kalesi, Soğan Kalesi, Hisar gibi çeşitli isimler almıştır. Bu kale hem iç limanın güveni hem de liman çevresindeki şehrin savunması görevini üstlenmişti.