Kür Şad Şiiri - Gökkurt Sözlük
Ötüken'de aslanlar var,
Kür Şad onların biridir.
Çok yiğitler vardır ama,
Kür Şad erlerin eridir!

Kürşad'ı doğuran ana,
Ne emzirmiş acap ona,
Erlik ve ululuktan yana,
Tanrı Kürşad'dan geridir!

Acunda var nice çeri,
Kimi üstün,kimi geri,
Kür Şad adlı Göktürk eri,
Anadan doğma çeridir!

Kılıcı yıldırım çeler,
Attığı ok demir deler,
Ölüm gelse Kür Şad güler,
On sekiz yıldan beridir!

Yiğitlikte en ileri,
Kalacak on bin yıl diri,
Gök Türkler'in gönülleri,
Şimdi Kür Şad'ın yeridir!

- Hüseyin Nihal Atsız