Kökcal - Gökkurt Sözlük
Kırgızlar "bozkurt" yerine "kökcal" derler. Bu sıradan kurtlara benzemez. Hem daha iridir, hem de kendine mahsus bir rengi vardır. Daha görkemli ve daha heybetlidir. Aynı zamanda "kökcal" kahramanlık ve yiğitlik sıfatı olarak da kullanılır. Manas'ın lakabı "Kökcal"dır. Manas Destanında "Kökcal Manas" olarak atıfta bulunulur.
Kırgızlar genelde kurt yerine "karışkır" veya "börü" derler. Bundan da anlaşılacağı üzere "kökcal" daha saygın ve miftik (totem) bir anlama sahiptir. Kaldı ki "kök" kavramı sadece mavi renkle ilgili olmayıp boz/gri renklerini de Eski Türkçe'de ihtiva etmektedir. Göğün, mavi ve grinin birçok tonunu yansıtması bu bağlantıyı anlaşılır kılmaktadır (Türeyiş efsanelerinde Tanrının bozkurt donunda yeryüzüne indiği herkesin malumudur).

Ek olarak H. Nihal Atsız'ın tarihi romanı "Bozkurtların Ölümü" Kırgız Türkçesine "Kökcaldardın Ölümü" biçiminde aktarılmıştır. Bu da yukarıdan beri anlattığımız durumu hem desteklemekte hem de güncellemektedir.