Kıncal/Kancar - Gökkurt Sözlük
Çerkeslerde en pahalı silah.
Bu, yanlarından hiç ayırmadıkları, adeta kutsal bir silahtı. İki tarafı keskin ve çeliğine çok iyi su verilmiş 4 cm. genişliğinde, 45 cm. uzunluğunda, kurbanın kanının akmasını sağlamak için her iki tarafında birer oluk bulunan bir hançerdi. Dar kabzası işlenmiş gümüşten çiviler veya şeritlerle süslü olurdu. Şefler onu siyah kakmaları olan savatlanmış gümüş bir kına koyarlardı. Kıncal, gümüşle süslü deri bir kemerin ortasına takılırdı. Büyük bir beceriyle kullandıkları bu hançere su verirken, ölümcül yaralar açması için, zehirli bir madde kattıkları da söylenir.