Kayseri'de Ekim Zamanı - Gökkurt Sözlük
Her yerde olduğu gibi, Kayseri'de de yazlık ve kışlık diye iki ekim zamanı vardır. Kışlıklar Eylül ve Ekim'de yazlıklar da Şubat sonlarında ve Mart'ta ekilir. Her ikisi de ancak gün dönümünden sonra yani Haziran sonlarında ve Temmuz haftasında biçilir. Yazlık nadiren ekilir. Mevsiminde yağmur yağacak olursa yazlıklar don tehlikesinden kurtularak iyi mahsul verirse, gene de "Yazlığı ekde iyi olduğunu kardeşine dahi söyleme" derler. Yani her zaman iyi olmaz aldanmasın demektir. Fakat; arpa ve yulaf daima yazlık ekilir. Onun için çiftçiler:
"Şubatın arpası, Martın körpesi" derler.