Kayberen - Gökkurt Sözlük
Kayberen (kayib-iren) Türk, Altay kültüründe dağlarda yaşayan ve geviş getiren hayvanları koruyan ruhlardır ve aynı zamanda yaşadıkları yerin iyesidirler. Dağdayken bir tehlike ile karşılaşanlar "kayberen"den yardım isterler, "Başına dolanayım kayberen, yardım et'" derlerdi.Kayberen inancı ata kültüyle bağlıdır.Anadolu Türkleri'nde "kayb erenleri" şeklinde rastlanır ve eski inanışların bir izi gibi, evliyalar hakkında görüşlerden kaynaklanan bir anlayışı ifade eder. Bu inanışa göre "kayberenler", evliyaların insan kılığına girmiş ruhlarıdır. Göze görünmeyen bu evliyaların yaşadıklarına, daha çok dağ başlarında olduklarına ve yaşadıkları yerin çevresindeki insanları koruduklarına inanılır. İnsanlar onlara saygısızlık etmekten korkarlar.İnanışa göre her yılın yazı ve sonbaharında "kayberenler" için kurbanlar kesilir."Kayberen" adı; göze görünmez anlamındaki "kayıp" ile kutsal, nur yüzlü anlamındaki "eren"den gelmektedir.