karun | Gökkurt Sözlük
1. beni i̇srail'de zenginliğiyle meşhur olan ve bu yüzden kendisini herşeyin sahibi gibi görmeye başlayıp allah'a karşı büyüklenen, belki de dünya kapitalistle­rinin en eskisi ve en büyüğü olan kişi. hz. musa dönemlerinde yaşamış bu müstekbir, ilahi kahır ve intikama uğrayarak bütün servetiyle birlikte ani bir zelzele ve tufan sonucu yerin dibine geçmiştir.
2. hunnan ile beni i̇srail'e zulmeden fir'avun'un müşrik nazırlarından.
3. çok zengin kimse.