İstirham - Gökkurt Sözlük
Merhamet dilemek. Yalvarmak. Rica etmek.
Dilimize Arapçadan geçmiştir. Merhamet ve esirgeme mânasındaki rahmet sözcüğünden türetilen kelime, zaman içerisinde rica anlamını da kazanmıştır.