Sözlük anlamı "meylettirme, cezbetme, gönül alma" olan istimalet; Osmanlı Beyliği'nin uyguladığı "uzlaştırıcı fetih siyaseti" için kullanılan tabirdir.
Fetihlerde kalıcılığın sadece askerî zaferlerle gerçekleştirilemeyeceğini gören Osmanlılar, istimalet politikası ile bu kalıcılığı sağlamıştır.
1yüz
0 0