İstibdat, tek bir yöneticinin toplumu baskı altında yönetmesine dayanan düzendir. Hiçbir hakkın ve özgürlüğün bulunmadığı, baskıcı tek adam yönetimidir.
1yüz
0 0