İslam ve Peçe - Gökkurt Sözlük
Peçe kavramı İslam ile bağdaştırılmış olsa da, sanıldığının aksine, İslam kuralları içinde köklü bir teolojik öge olarak geçmişe sahip değildir. Yahudiliğin Haredi mezhebine mensup Yahudi kadınlarının da peçe kullandığını düşünürsek herhangi bir dine addetmek nâkıs kalır. Peçenin kullanımına rastlanan günümüzdeki mânâsıyla tamamen zıtlık teşkil ettiğini İncil'in Tekvin Bab'ının 18: 14-15. ayetleriyle görebiliriz:
"Tamar üzerindeki dul giysilerini çıkardı. Peçesini örttü, sarınıp Timna yolu üzerindeki Enayim Kapısı’nda oturdu. Çünkü Şela büyüdüğü halde onunla evlenmesine izin verilmediğini görmüştü."
"Yahuda onu görünce fahişe sandı. Çünkü yüzü örtülüydü."

2000 yıldan fazla zamanda peçenin statüsü bir fahişenin yüzünden, Harun Reşid döneminin zengin kadınları arasındaki moda statüsüyle yer değiştirmesi, tarihin öngörülemeyişini bir kez daha gösteriyor.